ГРИМ – Кинематичен грим

ПРИ ТОЗИ ВИД ГРИМ ГРИМЬОРЪТ ТВОРИ КАКТО ПО ЛИЦЕТО, ТАКА И ПО ТЯЛОТО НА АКТЬОРИТЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ВИЖДАНЕТО НА РЕЖИСЬОРА.  ГРИМЬОРИТЕ ИГРАЯТ МНОГО ВАЖНА РОЛЯ ПРИ СЪЗДАВАНЕТО НА ФИЛМИ, ОСОБЕНО В ЖАНРОВЕТЕ НА УЖАСИТЕ И ФАНТАСТИКАТА. ТОВА БЕЗСПОРНО Е НЕЗАМЕНИМА ФИГУРА  В СВЕТА НА КИНОТО, ТЕАТЪРА И ТЕЛЕВИЗИЯТА. ДОБРИЯТ ГРИМЬОР, БЛАГОДАРЕНИЕ НА ДЪЛБОКИТЕ СИ ПОЗНАНИЯ И НА УМЕЛОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ И МАТЕРИАЛИ ОТ РАЗЛИЧЕН ВИД,  Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ИЗВЪРШИ УНИКАЛНИ ПРЕОБРАЗУВАНИЯ НА АКТЬОРИТЕ. ОСОБЕНО ЦЕННО Е ТЯХНОТО ПРИСЪСТВИЕ И В ТЕЛЕВИЗИЯТА, КЪДЕТО ЛИЦАТА СЕ СНИМАТ ОТ БЛИЗКИ РАЗСТОЯНИЯ  НА ПРЕДЕН ПЛАН И Е МНОГО ВАЖНО ДА СЕ ПОДОБРЯТ КОЖНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗАСНЕТИТЕ ЛИЦА, ДА СЕ ЗАЛИЧАТ НЕСЪВЪРШЕНСТВА И ДА СЕ ИЗБЕГНЕ ЧЕСТОТО ИЗПОТЯВАНЕ, ПРИЧИНЕНО ОТ СВЕТЛИНИТЕ.