Вежди жени – МИКРОБЛЕЙДИНГ

Думата Микроблейдинг е образувана от свързването на две отделни думи, „микро” (Micro) и „блейд” (Blade), със съответното значение на „малко острие”.

Микроблейдингът придобива все по-голяма популярност сред хората, които държат на външния си вид, най-вече поради удивителните резултати- напълно естествен вид на веждите.

Тази техника води началото си от хиляди години, възникнала е в Азия и е била известна като   „бродиране”, преди да стане известна с името микроблейдинг. Разбира се, в онзи период са се използвали по-елементарни материали и инструменти, а днес тази техника е силно разпространена навсякъде, поради простотата на инструмента си.

Всички инструменти, които  се използват за направата на такава перманентна процедура, трябва да бъдат добре стерилизирани, а тези които са за еднократна употреба трябва да бъдат извадени от нова запечатана опаковка. Иглите не трябва и не могат да бъдат използвани повторно по никакъв начин след третирането. След употребата им те трябва да бъдат изхвърлени в специален контейнер за отпадъци.

Съветваме всички, които желаят да използват подобен тип услуга, като перманентен грим, без значение мястото по тялото, старателно да проверят  годността на всички продукти.  Те трябва да бъдат в срок на годност, а инструментите и работната среда стерилни, според изискванията на ХЕИ. Помещенията, в които се извършват съответните процедури е добре да бъдат легални, със съответните разрешителни и нужната стерилност на работната среда.