Добре дошли в Платформата

Платформата представлява уебсайти приложения, чрез които Потребителите могат да търсят, намират и резервират най – близкият до тях професионалист в сферата на грима и перманентния грим (наричан по – долу за краткост „Артист“).

Платформата също така предоставя възможност на Потребителите да търсят и намират онлайн курсове, водени от избран от тях професионалист в сферата на грима и перманентния грим (наричан по – долу за краткост „Артист/Учител“), както и дарезервиратучастие в тези курсове.

С посещението, разглеждането и използването на уеб сайта и/или някое от приложенията, наричани „Платформата“, Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и приели Общите ни условия. Ако не сте съгласни с Общите условия, напуснете Платформата, защото присъствието ви и използването на Платформата зависи от приемането на Общите условия.

Платформата опосредява извършването на онлайн резервация, включително обработка на плащанията, за използването на услуги от Артисти и за участие в онлайн курсове при Артисти/Учители, работещи в различни държави.

В Платформата Артистии Артисти/Учители,от цял свят рекламират своите услуги и онлайн курсове, а потребителите на Платформата могат да извършват резервация за предлаганите от Артистите услуги и за предлаганите от Артистите/Учители онлайн курсове.

За да резервирате Артист и/или онлайн курс при Артист/Учител, следва да се регистрирате и да създадете ваш Профил в Платформата.

Всички права върху Платформата са притежавани от нас. Когато направите резервация, не може да я препродавате като своя.

Платформата е само посредник между потребителите и Артистите, както и между потребителите иАртистите/Учители.

При извършването на резервация възникват договорни отношения между потребителите и Артистите, както и между потребителите иАртистите/Учители.

След извършване на резервация, Платформата препраща информацията към съответния Артист или Артист/Учители изпраща на потребителя имейл за потвърждение от името на Артиста, съответно от името на  Артиста/Учител.

Информацията, съдържаща се в Платформата относно Артисти,Артисти/Учители,местоположението им и услугите, които извършват, курсовете, цените за услугите/курсовете,графици на работа, наличност на свободни часове за резервация, други детайли за плащане, и друга информация относно предоставяните от тях услуги, е предоставена изцяло от Артистите, съответно отАртистите/Учители. Артистите и Артистите/Учителиса изцяло отговорни за актуализирането на данните, които предоставят:  местоположение, услуги, онлайн курсове, цени, банкови сметки и други детайли за плащане, графици, свободни часове и друга информация относно предоставяните от тях услуги, поместена на Платформата. Платформата не носи отговорност относно публикуваната информация и относно нейната пълнота и коректност, нито относно неточна, подвеждаща или невярна информация. Артистите иАртистите/Учителиносят отговорност за точността и истинността на информацията, която са предоставили и която съответно е публикувана на Платформата.

Платформата не препоръчва качеството на услугите, на онлайн курсовете и квалификацията на Артистите иАртистите/Учители. Съдържанието на Платформата не следва да се приема като съвет или препоръка към потребителите за използването на определени Артисти, онлайн курсове на Артисти/Учителиили услуги.

Как работи Платформата

Трябва да сте на 18 или повече години, за да влезете в Платформата. Когато използвате услугите на Платформата, се съгласявате да следвате нашите указания.

Членство

Трябва да сте на 18 или повече години, за да се регистрирате като член /потребител/ на Платформата или да направите резервация за Артист илиза онлайн курс, воден от Артист/Учител.

 • Членството за потребители е безплатно.

Когато станете член на Платформата, ще получите потребителско име и профил, който ще ви позволи да правите резервации, да ги запазвате в списък с любими Артисти илиАртисти/Учители, да проверявате за намаления, както и други опции, които ще бъдат достъпни през Вашия профил.

Ако сте регистриран член на Платформата, то всички Ваши поръчки и резервации ще се съхраняват във Вашия профил.

Артисти и Артисти/Учители заплащат такса съгласно договора им с Платформата

 • Артистите създават свой профил в Платформата след регистрация. Всеки Артист получава свое потребителско име и профил. В профилът на Артиста се съдържа информация за местоположението му, услугите, които предлага, цени, графици, свободни часове и друга информация относно предоставяните от него услуги, включително прилаганите от Артиста правила за анулиране на резервации и политиката му в случай на непристиганеот странана потребителя, както и всички допълнителни условия на Артиста, които могат да се отнасят до услугата, която същият предлага.
 • Артистите/Учителисъздават свой профил в Платформата след регистрация. Всеки Артист/Учителполучава свое потребителско име и профил. В профила на Артиста/Учителсе съдържа информация за местоположението му, услугите, които предлага, онлайн курсовете, цени, графици, свободни часове и друга информация относно предоставяните от него услуги и провежданите онлайн курсове, включително прилаганите от Артиста/Учител правила за анулиране на резервации за онлайн курсове и политиката му в случай на непоявяване на онлайн курс от страна на потребителя, както и всички допълнителни условия на Артиста/Учител, които могат да се отнасят до услугата и онлайн курсовете, които същият предлага.

Oтговорност

Като потребител/Артист/Артист/Учителтрябва да осигурите точна и пълна информация и да поддържате информацията в профила си актуална: адрес, имейл, телефон и др.

Вашето членство не е прехвърлимо.

Пазете паролата си на сигурно място и не позволявайте трети лица да използват паролата и профила Ви.

Ако установите неоторизиран достъп или ползване на Вашата парола и/или профил, или какъвто и да е пробив в сигурността, трябва да ни уведомите незабавно.

Някои полета на платформата са с ограничен достъп и си запазваме правото да ограничаваме достъпа до определени полета по всяко време по наше собствено усмотрение.

Всеки Ваш профил и парола за Платформата са конфиденциални и трябва да поддържате конфиденциалността на тази информация.

Всеки Артист и Артист/Учител, предлагащ услугите си в Платформата, носи отговорност за качеството на предлаганите от него услуги, както и за възможността си да осигури извършването им, включително за легитимацията си да сключи договор с Платформата.

В тази връзка, Артистът или Артистът/Учител предоставя на Платформата информация дали работи на свободна практика, или работи на трудов договор, в студио/студия, като носи отговорност за декларираната от него информация.

Ако Артистът или Артистът/Учител работи на свободна практика с едно или с няколко студия, то следва да е уредил отношенията си със студиото/студията, относно предлаганите от него в Платформата услуги, както и относно предоставената на Платформата информация за студиото/студията. Артистът или Артистът/Учител следва да представи писмено съгласие от студиото/студията, в които работи на свободна практика, че студиото е съгласно:Артистът или Артистът/Учител да предлага чрез Платформата услуги и курсове в съответното студио, Артистът или Артистът/Учител да получава плащания от Платформата за извършените в съответното студио услуги и курсове, както и да предоставя на Платформата информация за съответното студио. Артистът илиАртистът/Учител носи отговорност за предоставените данни за студиото/студията. Платформата не носи отговорност за предоставените от Артиста или Артиста/Учител данни на студия, нито носи отговорност за неуредени отношения, включително финансови, между Артиста или Артиста/Учител и студиото във връзка с услугите, предлагани чрез Платформата.

Ако Артистът или Артистът/Учител работи на трудов договор в едно или в няколко студия, то договорите се сключват между Платформата и съответното студио.

При всички случаи Платформата не носи отговорност за каквито и да е вреди за студиото, в което Артист илиАртист/Учител работи на свободна практика или на трудов договор, нито носи отговорност пред съответното студио относно предоставените от Артист или Артист/Учител данни за студиото, нито носи отговорност пред съответното студио за каквито и да е искове и претенции към студиото от трети лица, породени от предоставени чрез Платформата от Артист или Артист/Учител услуги и курсове. В горепосочените случаи отговорността се носи от Артиста или Артиста/Учител.

Правила за резервация

Резервацията е безплатна за потребителите и те не заплащат нищо за нея.

Артистите заплащат на Платформата комисионна в размер, определен съгласно договора им с Платформата, за всяка предлагана от тях услуга, резервирана от Потребителя. Ако услугата се предлага безплатно или на по-ниска цена от обикновената, тогава във всички случаи комисионната на Платформата се заплаща в пълен размер за всяка услуга, предлагана от Артиста и резервирана от Потребителя. Платформата запазва комисионната за себе си, след като Потребителят е резервирал услугата на Артиста, независимо дали Потребителят е платил общата цена на услугата по време на резервацията.

Потребителят предварително заплаща депозит от стойността на избраната от него услуга, която ще му бъде предоставена от Артиста. Депозитът е в размер от минимум 50евро. Потребителят заплаща депозита на Платформата. Остатъкът ще бъде изплатен на Артиста при предоставяне на услугата, като Потребителят няма да дължи плащане на други суми на Платформата.

Ако Потребителят не се яви при Артиста в резервирания час без предизвестие, Потребителят губи платената сума и Платформата я заплаща на сметката на Артиста и / или Артиста / Учителя, стойността на аванса, намалена с дължимата комисиона към платформата.

Плащането се обрабова и приема от Платформата. Платформата удържа от направеното от Потребителя плащане дължимата към нея комисионна от Артиста.

Артистите/Учители заплащат на Платформата комисионна в размер, съгласно договора им с Платформата, за всеки онлайн курс, който е резервиран чрез Платформата.

Gli artisti / insegnanti pagano alla piattaforma una commissione dell’importo, come concordato con la piattaforma, per ogni corso online prenotato tramite la piattaforma.

В зависимост от обявените от съответния Артист/Учителусловия,потребителят заплаща предварително цялата стойност на курса или само депозит за същия. Депозитът е в размер от минимум 50 евро. Потребителят превежда дължимата сума на Платформата, която задържа сумата до провеждането на курса от страна наАртиста/Учител, за да гарантира изпълението на същия. След надлежното изпълнение на курса от страна на Артиста/Учител, Платформата извършва плащане към него, като удържа дължимата от Артиста/Учител комисионна.

Курсът трябва да се състои не по-късно от 3 месеца след резервацията, като датите ще бъдат съгласувани директно между Потребителя и Артиста /Учител.

В случай, че Артистът/Учител не проведе курса без предупреждение, и при всички случаи, ако не проведе курсав срок до 3 месеца след резервацията, то Платформата не извършва плащане към него и връща сумата на Потребителя, като Артистът/Учител е длъжен да плати на Платформата комисионната в пълен размер.

В случай, че  Потребителят не се появи на  курса без предупреждение,и във всички случаи не по-късно от 3 месеца след резервацията,той губи заплатената сума и Платформата я превежда на Артиста/Учител, като удържа дължимата комисионна в размер от 20 /двадесет/ евро.

При извършване и приключване на резервация потребителят получава имейл за потвърждение. Имейлът съдържа информация за Артиста, Артиста/Учител,местоположението, услугата/ курса, цената и потвърждение на направеното плащане.

При извършване и приключване на резервация Артистът, съответно Артиста/Учител,също получава имейл за потвърждение на резервацията с информация за услугата/ курсаи цената и потвърждение на направеното плащане.

За правилното извършване на резервацията потребителят следва да използва правилен имейл адрес, телефон и детайли и инструменти за плащане.

Платформата не носи отговорност за несъществуващи, непълни, неточни и грешни имейл адреси или непълни или грешни телефонни номера. Също така Платформата не носи отговорност за грешна банкова информация, грешни банкови сметки, грешни данни на дебитни или кредитни карти, невалидни кредитни или дебитни карти, недостатъчни налични средства по тях, както и за каквито и да било други неточности по детайли за плащане. Потребителят няма право на възстановяване на стойността на което и да било плащане, в случай на неправилно извършена резервация чрез използване горепосочените сгрешени или неточни данни: имейл адреси, телефони, банкови детайли и разплащателни инструменти.

С извършването на резервация, потребителят се съгласява с прилаганите от Артиста или от Артиста/Учител правила за анулиране и политиката му в случай на непристигане/непоявяване от страна на потребителя, както и с всички допълнителни условия на Артиста или на Артиста/Учител, които могат да се отнасят до услугата, която същият предлага или курса. Посочените правила, политики и допълнителни условия на Артиста или Артиста/Учител, са публикувани и видни до полето за резервация на предлаганата от него услуга/ курс.

Платформата не носи отговорност за действията, бездействията, правилата и условията на работа на Артиста или Артиста/Учител, качеството му на работа, политиката му за анулиране и тази в случай на не пристигане/неявяване от страна на потребителя.

В случай, че потребителят реши да промени или анулира своята резервация, същият следва да се свърже с нас. Може да бъде начислена такса за анулирането на резервацията в зависимост от правилата на Артиста или Артиста/Учител относно анулирането на резервации, плащанията и правилата му при неявяване на потребителя, а също така може да не бъде възстановена платената от потребителя сума.

Ето защо препоръчваме на Потребителите преди извършване на резервация да четат внимателно правилата, политиките и допълнителните условия на Артиста или Артиста/Учител, които са публикувани и видни до полето за резервация на предлаганата от Артиста или Артиста/Учител услуга.

В случай, че Артистът или Артиста/Учител анулира резервацията на потребителя, или ако при явяване навреме от страна на потребителя, Артистът не извърши предплатената от потребителя услуга или Артистът/Учител респективно не проведе курс, то следва потребителят веднага да уведоми Платформата, като и в двата случая платените от последния суми ще му бъдат върнати, aAртистът/Артистът/Учителще дължи на Платформата съответната комисионна.

Интелектуална собственост

Софтуерът, необходим за извършването на услугите на Платформата и за нейното функциониране, както и правата върху интелектуалната собственост (включително авторските права) на съдържанието на Платформата, правото върху търговската марка, логото, дизайна, са собственост на “ПИ ЕМ ЮТУБ“ ООД, освен ако не е посочено друго.

“ПИ ЕМ ЮТУБ“ ООДпритежава всички права върху съдържанието, включително всички права на интелектуална собственост на интерфейса на Платформата, като потребителите нямат право да копират, изменят, препращат, публикуват, продават, и да се възползват по какъвто и да е начин от съдържанието без изрично писмено разрешение от “ПИ ЕМ ЮТУБ“ ООД

Артиститеи Артистите/Учителипрехвърлят и предоставят на “ПИ ЕМ ЮТУБ“ ООД всички права на интелектуална собственост в рамките на Платформата или каквото и да било съдържание от потребители.

Извършването на някое от посочените по-горе действия, ще представлява съществено нарушение на правата ни върху интелектуалната собственост (включително авторското право и правата върху базата данни).

В случай, че потребителите, артистите или Артистите/Учители качат снимки в Платформата, те удостоверяват, че притежават авторските праваза снимките и се съгласяват, че Платформата може да използва качените снимки по своя преценка и както намери за добре. Същите дават на Платформата неотменимо, безусловно, безсрочно, валидно в целия свят право да използва, възпроизвежда, показва, разпространява, преотстъпва, споделя и да предоставя снимките по свое усмотрение. Платформата не носи никаква отговорност за публикуваните снимки. Лицето, качило снимка гарантира, че снимките не съдържат вируси или заразени файлове или каквито и да било незаконни, обидни или неподходящи материали и не засягат което и да било трето лице. Всички снимки, които не отговарят на горепосочените критерии могат да бъдат изтрити от Платформата по всяко време и без предизвестие.

Ограничения и забрани

Изрично се забранява:

 • Публикуването на съдържание на Платформата, в която и да е медия;
 • Продажба на каквото и да е съдържание на Платформата или използването му за търговски цели;
 • Използването на Платформата по начин, който може да увреди уебсайта и приложенията;
 • Използването на Платформата по начин, който може да повлияе на достъпа на потребителите до уебсайта и приложенията;
 • Използването на Платформата в нарушение на закона или по начин, който причинява или може да причини вреди на уебсайта и приложенията, или на трети лица;
 • Използването на Платформата за осъществяване на рекламна дейност и маркетинг.

Поведение

Потребителят/Артистът/Артистът/Учителсе съгласява, че ще се отнася към останалите потребители/Артисти/Артисти/Учителис уважение и в рамките на закона, като не накърнява техните права и интереси. Платформата си запазва правото по свое усмотрение да прецени кое поведение е неправомерно и неморално и съответно да откаже на нарушителя пълен или частичен достъп до Платформата или до предоставяна от нея услуга.

Ограничения на отговорността

Платформата, нейният собственик, управителни органи или служители, не носят никаква отговорност за никакви спорове, вреди и каквито и да е други отношения, възникнали въз основа на използването на Платформата.

Промяна на общите условия

Платформата има правото да променя настоящите общи условия по свое усмотрение и по всяко време и с използването на уебсайта и приложенията се съгласявате с променените общи условия.

Защита на личните данни

За регистриране на Артиста/Артиста/Учител/Потребителя, Платформата изисква същите да посочат имената и данните си за контакт (имейл, телефон). След завършване на регистрацията и при използване на Платформата, се събира информация за IPадресите, през които е осъществяван вход във Платформата.

Платформата използва лични данни с цел регистрация и управление на профила, както и с цел комуникация, за да изпраща необходимите имейли и съобщения относно резервациите (потвърждения на резервации, анулиране на резервации, заявки, кореспонденция по заявки и резервации).

Когато се изисква от закона, предоставяме информация, представляваща лични данни, на правораздавателните и разследващи органи, при необходимост от предотвратяване  на незаконна или забранена дейност.

Използвайки платформата, вие потвърждавате, че сте се съгласили личните ви данни да бъдат споделени с и използвани от Платформата според разпоредбите на настоящата политика за защита на личните данни.

 1. Потребителят/Артистът/Артистът/Учител изрично се съгласяват:
 • да предоставят своите лични данни на Платформата,

1.2. Платформата да обработва, вкл. да събира, съхранява и използва предоставените от тях лични данни.

 1. Платформата се задължава да обработва, вкл. да събира, съхранява и използва предоставените от Потребителя/Артиста/Артистът/Учителлични данни, само за целите, описани в настоящите общи условия, и/или във връзка със сключен между Потребителя/ Артиста/Артиста/Учители Платформата договор, както и в случаите, когато това изрично се изисква от действащото законодателство.
 2. Платформата има право да откаже регистрацията за ползване на сайта и за предоставяне на предлаганите услуги, ако Потребителят/ Артистът/Артистът/Учителне е дал съгласие за обработване на личните му данни съгласно точка 1 по- горе.
 3. Потребителят/ Артистът/Артистът/Учителимат право да получат от Платформата потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с тях, и ако това е така, да получат достъп до данните и следната информация:

4.1. целите на обработването;

4.2. съответните категории лични данни;

4.3. начините на обработване на личните данни;

4.4.съществуването на право да се изиска от Платформатакоригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Потребителя/Артиста/Артиста/Учителили да се направи възражение срещу такова обработване;

 

 1. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“): Потребителят/ Артистът/Артистът/Учителимат правото да поискат от Платформата изтриване на свързаните с тях лични данни без ненужно забавяне, а администраторът има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, ако това не противоречи действащото законодателство.
 2. Право на ограничаване на обработването: Потребителят/ Артистът/Артистът/Учителимат правото да изискат от Платформата ограничаване на обработването на техни лични данни, ако това не противоречи действащото законодателство.
 3. Потребителят/ Артистът/Артистът/Учителимат право да поискат отПлатформата да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с тях. Като се имат предвид целите на обработването Потребителят/ Артистът/Артистът/Учителимат право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.
 4. Потребителят/Артистът/Артистът/Учителимат правото да оттеглят съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Оттеглянето на съгласие е също толкова лесно, колкото и даването му.

 

9.Платформата няма право да обработва личните данни за цели, за които няма съгласие, а именно: цели извън посочените в т. 2 по – горе, освен в случаите, когато това изрично се изисква от действащото законодателство.

 1. Преди да започне използването на лични данни за цели, различни от посочените в т. 2 по – горе, Платформата се задължава да информира незабавно Потребителя/ Артиста/Артиста/Учители да изиска тяхното съгласие.
 2. Потребителят/ Артистът/Артистът/Учителизрично се съгласяват, че Платформата има право да запамети върху информационна система или друго крайно устройство за достъп до страницата информация за потребителите, изразяваща се в кукита (сооkies)- малки текстови файлове, които се запазват от интернет страница чрез интернет сървър върху твърдия диск на потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за същия, като го идентифицират, а също и за проследяване на действията му.
 3. Платформата обработва лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни(Регламент (ЕС) 2016/679, GDPR). Платформата спазва всички процедури за предотвратяване на направомерен достъп и употреба на лични данни, в съответствие с европейското законодателство за защита на личните данни. Наред с това Платформата е внедрила корпоративни процедури за опазване на предоставените лични данни и използва мерки с повишена сигурност, както и технически и физически ограничения пред достъпа и използването на лични данни на своите сървъри. Относно човешкият фактор при работата с лични данни – Платформата дава достъп до лични данни в процеса на работа само на оторизиран за целта персонал.
 4. 13. Платформатасе ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителя/ Артиста/Артиста/Учителонлайн. Разкриване на личните данни е възможно единствено в случаите, предвидени в законодателството, и при спазване на нормативно установения ред.

14.Платформатаси запазва правото да записва, съхранява и използва всякаква информация, необходима за неговото идентифициране и възпроизвеждане на изявлението за съгласие с Общите условия и Потребителят/ Артистът/Артистът/Учителдават изричното си съгласие за това.

Прехвърляне на права и задължения

Платформата има право да прехвърля своите права и задължения по настоящите общи условия без да се изисква съгласието на Потребителя/Артиста/Артиста/Учител. Потребителят/Артистът/Артистът/Учител няма право да прехвърля своите права и задължения по настоящите общи условия без съгласието на Платформата.

Прекратяване на ползване на Платформата

Ако не искате повече да поддържате профил в Платформата, може да го прекратите чрез изпращане на заявка за прекратяване.

Ако повече не приемате и не сте съгласни с тези общи условия, или с тяхно бъдещо изменение, трябва незабавно да прекратите използването на Платформата. Продължаващото използване на Платформата означава продължаващо приемане на тези общи условия.

Ако преценим по каквато и да е причина, че не спазвате настоящите общи условия, може по собствено усмотрение да прекратим достъпът Ви до Платформата незабавно и без предизвестие. Можем да прекратим профила Ви по свое усмотрение, като изпратим имейл до Вас, че е бил прекратен.

Приложимо право

Настоящите общи условия, както и извършваната от нас дейност, се уреждат и тълкуват в съответствие със законодателството на РБългария. Всички спорове, произтичащи от тези общи условия и извършваната от нас дейност, следва да се отнасят само и изключително към компетентните съдилища в РБългария.

В случай на спор по отношение на съдържанието или тълкуването на общите условия, или при несъответствия и различия между преведената на друг език версия и версията на тези общи условия на български език, следва да бъде прилагана българската версия. Версията на български език е достъпна на Платформата.

Ако някоя от клаузите на общите условия е или стане невалидна или неприложима, Вие продължавате да сте обвързани с всички останали клаузи. Невалидната клауза следва да бъде заменена с валидна, позволена от закона, а Вие се съгласявате изрично да приемете новата клауза.

За нас

Всички наши услуги се предоставят от “ПИ ЕМ ЮТУБ“ ООД, дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законите на РБългария, седалище и адрес на управление:

This post is also available in: Италиански